Открытое письмо прессе Израиля и не только.

Ниже русский перевод… вернее — выше ивритский перевод текста, который ниже, на русском языке.

לכבוד המערכת

א.ג.נ.,

יש ברשות חומר שלפי דעתי יכול להיות מעניין למחבריכם ואחר כך לקוראים.
בקיצור הסיפור הוא כדלקמן:
ב-19.09.2010, אחרי צום יום כיפור, בשעה 6 בבוקר, כאשר עוד ישנתי, אשתי נתנה לי מכה לקרה באמצעות פטיש בעל משקל חמש קילוגרמים. נשארתי בחיים, למקרות שהיתי פצוע קשה.
אחר כך בית המשפט הכיר בזה לא ניסיון רצח, אלא תקיפה. כנראה, במקרה ולא היתי שורד והיתי מת, זה היה נחשב כתאונה.
אשתי נעצרה, אחר כך שוחררה למעצר בית, אך היתה גרה בנפרד ממני. ובתי נשארה איתי.
אשתי התחילה לדרוש שיעבירו לה את הבת. בתי סירבה בתקיפות לגור איתה.
ושירותי רווחה לא קיבלו החלטה כלשהי בעניין זה וחיכו לסוף משפט נגד אשתי.
במשך תקופה זו בתי בפגישות עם אימה במחלקת הרווחה רבה איתה, בגלל שאימה שיקרה לה והסיטה אותה נגדי. בתי סירבה להיפגש עם אימה.
על סמך זה מחלקת הרווחה החלה לפעול על מנת להכיר במחלת נפש אצל בתי. אך הבדיקה גילתה כי היא בריאה.
במשך שנה וחצי שגרתי עם בתי לא היו כל טענות נגדי מלבד זה שבתי לא רוצה להיפגש עם אימה, וביקורי בית נערכו באופן סדיר.
במהלך חיינו עם בתי בנפרד מאימה היא שיפרה את ציוניה בבית ספר ומספר איחורים הצטמצם. גרנו יחד באושר, עד שב-09.01.2012 מחלקת הרווחה קיבלה החלטה על העברת בתי לאימה למרות התנגדויות בתי.
ב-19.02.12 בית המשפט קיבל החלטה בהיעדרותי על העברת בתי לאימה לתקופה של ארבעים וחמש יום.
ב-21.02.2012 לקחו את בתי מבית הספר והעבירו לאימה. באותו יום בתי ברחה מאימה.
ב-23.02.12 נעצרתי במקום עבודתי עקב «זלזול פסיבי של החלטת בית המשפט», נאסרתי וביום השני שוחררתי למעצר בית.
המשטרה העבירה את בתי לאימה וכעת מחלקת הרווחה העבירה אותה למרכז חירום. מה קורה כאן?!
אישה מנה לרצוח את בעלי הישן. אבל לא מכירים אותה כבלתי שפויה. כאילו זה דבר רגיל. יותר מכך, בכל פעולותיהם והחלטותיהם מחלקת הרווחה, משטרה, בית משפט לא עוסקים בחקירת התיק, אלא מקבלים את גרסתה של ניסיון הרצח במלואה.
אך גם זה לא הכול.
מחלקת הרווחה, אף-על-פי רצונה המפורשת של בתנו בת 11 לגור איתי, ואפילו חוסר רצונה להיפגש עם אימה, מחליטה להעביר את בתי לאימה.
גם זה לא הכול. כאשר מחלקת הרווחה לא הכירה את אימה כבלתי שפויה, היא הכירה כבלתי שפויה את בתי רק בגלל שהיא מורדת ולא רוצה לגור עם אימה.
האם זה לא נראה לכם חשוד שאחרי «דברים מוזרים» אלה, בלשון מעטה, עומד משהו יותר חזק ומשפיע מהחוק?

היתי יכול לספר עוד הרבה על עניין «מוזר» זה והנני מוכן לעשות כך.

אזרח ישראל רוסטובצב סרגיי

Уважаемая редакция!

У меня имеется материал, который, по моему мнению, может заинтересовать ваших авторов, а потом и читателей.

Коротко, история такова:

19.09.2010 года, после поста на Йом Кипур, моя жена, в 6 утра, ударила меня, спящего, пятикилограммовым молотком в висок. Я выжил, хоть и был серьезно ранен.

Впоследствии это было признано судом не попыткой убийства, а нападением. Видимо, если бы мне не повезло, и я погиб, это считали бы несчастным случаем.

Жену забрали в тюрьму, а потом под домашний арест, но жила она отдельно. А моя дочь осталась жить со мной.

Жена начала требовать, чтобы дочь передали ей. Дочь категорически отказалась жить с ней.

А социальные службы не принимали никакого решения по этому вопросу, ожидая окончания суда над женой.

За этот период моя дочь, встречаясь с матерью в социальном отделе, поссорилась с ней из-за того что мать ей врала и настраивала против меня. Дочь отказалась от встреч с матерью.

На этом основании социальный отдел стал добиваться признания психиатрической болезни моей дочери. Однако проверка показала, что она здорова.

За полтора года, когда мы с дочерью жили вместе, кроме того, что дочь не хочет встречаться с матерью, никаких претензий мне не высказывали и  регулярно проводили бикур байт.

За время нашей отдельной от матери совместной жизни дочь улучшила свои оценки в школе и уменьшила количество опозданий. Мы счастливо жили вместе, но 09.01.2012 года, социальный отдел все же, несмотря на то, что дочь противилась этому, вынес решение передать дочь матери.

19.02.12 суд, в мое отсутствие, суд вынес решение передать дочь матери на сорок пять дней.

21.02.2012 дочь забрали из школы и передали матери. В этот же день, дочь сбежала от матери.

23.02.12 я был арестован на рабочем месте «за пассивное неуважение к решению суда», посажен в тюрьму, а на второй день отправлен под домашний арест.

Полиция передала дочь матери, а теперь социальный отдел передал мою дочь в мирказ херум.

Что твориться?!

Жена пытается ночью убить спящего мужа. Но ее не признают невменяемой. Как будто это нормальное явление. Мало того, во всех своих действиях и решениях социальный отдел, полиция, суд не занимается расследованием дела, а полностью принимают ее версию попытки убийства.

Но и этого мало.

Социальный отдел, несмотря на явно выраженное желание нашей, почти одиннадцатилетней, дочери жить со мной, и даже нежелание встречаться с мамой, решает отдать дочь матери.

Но и этого мало, не признав мать невменяемой, социальный отдел признает невменяемой дочь только  потому, что она бунтует и не желает жить с матерью.

Не вызывает ли у вас, господа, как и у меня, подозрения, что за этими, мягко говоря,   «странностями» стоит некто или нечто более могущественное или влиятельное, чем закон?

 

Я мог бы еще многое рассказать об этом «странном» деле и готов это сделать.

 

Гражданин Израиля Ростовцев Сергей,

Данное письмо продолжает тему: Помогите спасти дочь!

Эпизод 30.11.2011
Как окончился первый разрыв
Рождение и первые годы жизни, моей дочери.
Эпизоды 14-15 декабря.
Убить жену.
Фотографии не разгромленного стоматологического кабинета
Встреча у Тив-Тама
Начало года дракона. Личное и не только.
Последняя сора.

Нет хороших полицейских — репортаж из тюрьмы.


Добавить комментарий